За Hisense
vater 
1. Висока ефективност, превъзходни модели  
Multi W серията на Hisense за централна климатизация, съчетава успешно инверторните технологии с технологиите на топлообмен с воден източник. Благодарение на оптимизирания дизайн на всички компоненти и системи се постига висок COP в по-широк работен диапазон, както в режими на отопление, така и в режим на охлаждане.
В сравнение с конвенционалната термопомпена система, серията на Hisense Multi W оползотворява енергията по-добре поради три основни прични: 
Първичен топлообмен, по-ниска загуба на енергия  
Конвенционална термопомпена система вода/вода:
Използва  студоносител вода, охлаждаща се индиректно, което води до високи енергийни загуби дължащи се  на пренос на енергия в два   топлообмени  кръга  на системата.
Hisense Multi W система:
Във водната част на тръбния път тече вода със средна и ниска темепратура (10-45⁰С), което резултира в по-малко загуби по междинните връзки. Освен това при технологията на директно изпарение   приложена във вътрешните тела се предотвратява понижаване на ефективноста на топлообмена, причинен  от вторичния топлообмен (при термопомпената система) и значително увеличава стойността на СОР в системата. 
 
 Вторичен топлообмен  Директно изпарение/първичен топлообмен
wseries1 wseries2
 Конвенционална водоохлаждаща
климатична система
Hisense Multi W серия
Инверотно регулиране , по-ефективно ниско частично натоварване
Всъщност , централната система за климатизация работи много малко време в режим на пълно натоварване, основно се отчита само 1 до 5% от времето за работа на година, през по-голямата част от времето телата работят при частичното натоварване. Поради тази причина енергийната ефективност в режим на частично натоварване е основен фактор за измерване на ефективността на една система за климатизация.
Обхвата на регулиране на натоварването при конвенционалната централна термопомпа вода-вода е много ограничен. Особено при работа в режим на частичното натоварване - циркулационната водна помпа, оборудването и другите помощни съоръжения са с ограничени възможности за регулиране на мощността и съответно са с по-висока консумация на енергия и понижена ефективност. VRF системата с воден източник на Hisense съчетава в себе си технологиите и принципите на инверторно регулиране и паралелните ON/OFF компресори, което значително подобрява СОР стойностите в режим на частично натоварване и коефициента на енергийна ефективност на системата като цяло. Резултатите са по-ниски експлоатационни разходи и повече пестене на енергия
wseries3
Eдновременно охлаждане и отопление, повече пестене на енергия в системата за оползотвораване на отпадната топлина
Изискването за едновременна работа в режим на охлаждане и отопление се е увеличило поради по-големите модерни сгради с комплексни структури, предназначения и повишените изисквания за комфорт, особенно в преходните сезони или през зимата.
Конвенционалната система за централна климатизация консумира повече енергия, когато работи едновременно в режим на отопление и охлаждане.
Hisense Multy W серията разделя пространствата на вътрешни и външни части, лесно удовлетворява изискването за едновременно охлаждане и отопление в една и съща сграда, реализира рекуперация и максимално пести енергия.
wseries4
*Рекуперацията се постига чрез приемане на водата като топлоносител между множество тела свързани в една циркулационна водна система
 
   

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722