Продукти

Основни технологии заложени в серията на Hisense Hi-Smart.

Топ клас дизайн за нисък шум

Контрол на шума при вътрешните тела

В съотвествие със законовите норми и изискванията на клиентите, Hisense изучава техническите средства и методи на инсталация за понижаване на шума от вътрешните тела, идващ от мотора на вентилатора, перката на вентилатора, разположението на каналното тяло и др. като предлага на клиента най-тихата климатизирана среда.

 

Контрол на шума при външното тяло

Внедряване на високо-ефективен компресор с високо налягане в камерата

Интелигентната производствена технология  допринася за намаляне на вибрацията и ниското ниво на шум.

 

Обезшумяване на мотора на вентилатора

Материала, от който е изработен корпуса на вентилатора е алуминий, моторната скоба е изработена в специална нерезонираща структура, която осигурява стабилната работа на мотора и намаля шума от вибрацията.

 

Нов ефективен аксиален вентилатор

Ново-проектираният ефикасен аксиален вентиалтор с нова структура на перката спомага за намаляне на турбуленцията наоколо. Изработен е от специален материал, който позволява попиването на шума от вибрацията и драстично намаля шума.

 

Нощен режим за нисък шум

Външното тяло разполага с интересна функция за настройка на нощен режим, който намаля шума с макс. 10dB, когато системата е в пълен режим на работа.

 

Прецизен контрол на температурата,

Равномерно подаване на въздух

Прецизен конторл на стайната температура

Hi-Flexi разполага с настроени температурни сензори на входящия и изходящия отвор за въздух на вътрешните тела и на някои от дистаницонните управления. В технологията се използва контрол от 2000-пулсов микро-копютър и високо-прецизен електронен терморегулиращ вентил, регулиращ циркулацията на фреона. Това създава изключителен температурен комфорт, позволяващ поддържането на стайната температура с точност от 0,5оС.

 

Циркулиращ въздушен поток, равномерно разпределяне на въздуха

4-пътните касети на Hisense, разпределят въздушния поток до всески ъгъл на стаята с 360оС подаване на въздух и настройка на позицията на отвора. Циркулиращият и многопосочен въздушен поток, спомага за избягването на застоял въздух, създавайки най-комфортната среда с еднаква температура.

Активен застъпник на  живота с ниски въглеродни емисии

RoHS Реакция

Активно съответсвие с европейската RoHS директива, стриктно контролираща употребата на опасни субстанции.

RoHS е директива, чиято абревиатура в превод означава “Забрана на опасни субстанции”. Тази директива посочва 6 субстанции (Олово (Pb), Живак (HG), Кадмий (Cd),  Шествалентен хром (Cr), PBDE или PBB), забранени за използване в електрическо и електронно оборудване. Hisense активно спазва изискванията на RoHS директивата и внедрява различни програми и мерки, които целят опазването на човешкото здраве и осигуряват рециклирането на отпадъци от електронно и електрическо оборудване да отговаря на еко-стандартите.

R410A фреон пази озоновия слой

Hi-Flexi използва не-токсичният и безвреден към околната среда фреон R410A, който е одобрен и се използва в целия свят.

Високо-ефективен Scroll Компресор с високо налягане

Нов Scroll компресор

Hi-flexi използва високо-ефективен scroll компресор и камера с високо налягане. Компресора е с вътрешна секция за отделяне на маслото, която съхранява по-голямата част от маслото в него с използването на вътрешен маслен сепаратор и уникално проектиран отделен тръбопровод за връщане на маслото. Системата на Hisense за омасляване осигурява висока ефективност, ресурс, безопасност и повишава ефективността на работа на компресора. 

 

Ексклузивна асиметрична Scroll технология

Асиметричната структура на Scroll-а ефективно помага за намалянето на изтичането и загубата на газ от фреона в процеса на всмукване и компресия, като подобрява работната ефективност и надеждността.

 

DC инверторен компресор

Чрез използването на DC мотор, работата се подобрява между 20-40Hz, където работното време на инверторния компресор е най-продължително. Междувременно ротора на мотора на компресора е разделен на две части, за да подтисне електромагнетичните намеси, които създават шум.

 

DC Инверторна технология

Прецизен контрол на стайната температура

Оперативната скорост на DC мотора в компресора може да бъде регулирана постоянно и свободно, в завиимост от нуждите на системата. Тази техника, интегрирана с автоматично-адаптивен контол самостоятелно регулира работният капацитет, според реалното натоварване на климатизацията, за да постигне по-плавна крива в температурната промяна, задоволявайки изискванията за комфорт.

 

180o синусоида DC инвертор технология

Напреднала, безсензорна, трифазна, с векторен контрол техника на синхронния двигател осигурява постоянен ток на DIP-IPM DC инвертор с гладка синуоидална крива и съответно с това позволява на двигателя да работи по-добре и ефективността се увеличава значително.

По този начин хармоничния ток и електромагнитните смущения се подтискат.

 

Технология за контрол на маслото, подобряваща надеждноста

Виско-ефективна технология за отделяне на маслото

Системата може да работи безопасно и надеждно, чрез използването на вътрешната секция за разделяне на маслото и външният маслен разделител. Много по-малко масло влиза в циркуалцията на фреона, следователно достатъчно масло може да бъде гарантирано за овлажняването на комрпесора.

 

Технология за контрол на изравняването на маслото между външните тела

Scroll компресорът с вътрешна секция за разделяне на маслото, ефективният външен разделител на маслото, акумулаторът и интелигената технология за контрол регулираща нивото на маслото в разумните граници, осигурява маслен баланс между външните тела и гарантира стабилност и надеждност на системата.

 

Контрол за съхранение и връщане на маслото

Съхранението и връщането на масло, спрямо работната честота и работното време на компресора, ефективно спомага за предотвратяване на задържане на масло във външния и вътрешен топлообменник и така намаля възможността за авария в компресора, произхождаща от неправилното съотношение между фреона и маслото.  След връщане на маслото, системата автоматично се връща в зададения режим на работа.

Интелигентно размразяване, бързо затопляне

Бързо затопляне при стартиране

Съчетавайки мекия старт на DC инверторния компресор и бързия старт на компресора с фиксирана скорост, системата може да постигне 100% от отоплителната си мощност незабавно и бързо да срещне нуждата от климатизация. (460.6 kBtu/h например)

 

Интелигентен режим за размразяване

Периодите и времето за размразяване на телата са сведени до минимум, което повишава ефективността на работа през зимата.

 

  • Външното тяло приспособява външния температурен сензор и сензора на топлообменника и прецизно изчислява времето за размразяване.
  • Чрез настройката на външния вентилатор, EEV и честотата на компресора, честотата и времето на размразяване могат да бъдат значително намалени.

Ротационна работа, разпределяща натоварването на външните тела

Регулирането на работното време на всяко външно тяло води до намаляване на натоварването на компресорите. Поради това, издържливостта на външните тела е подобрена.

 

Широка гама от работни температури

Серията Hi-Flexi M може да се справи с широка гама външни температурни условия, увеличавайки гъвкавостта на инсталацията и климатичната среда.

 

Вентиалтор с 25 работни скорости

DC мотора с варио-скорост е внедрен във външното тяло, което резултира в ефективност на работата и подобрена утилизация на захранването. Вентилатора на външното тяло може да бъде регулиран в 25 работни скорости.

 

Широка гама външно статично налягане на външните тела

Високо ефективен аксиален вентилатор, проектиран с компютърен анализ на флуида. Оптимизирана конструкция и дизайн на вентилатора, позволяваща преодоляване на по-голямо статично налягане, по-добро отвеждане на въздушния поток и сигурна циркуалция на въздуха.

  • Високо-ефективният вентиалтор намаля консумацията на мотора
  • Топ клас външно статично налягане: 60Pa

 

Нов ефективен топлообменник

Нов ефективен топлообменник, използващ ф7.0 медни тръби, резбовани отвътре с висока термо-проводимост, както и нов ламел, водещи до намаляне на съпротивлението на въздушния поток и до равномерна, пълна и подобрена  топлообмяна. Освен това количеството скреж по топлообменника намаля през зимата, което подобрява и ефекта на отопление.

Оптимизиран дизайн на фреоновия кръг

Специално проектирания фреонов кръг оптимизира ефективността на топло-обменника.

 

Нов ламел с ефективен топлообмен

Новият дизайн на ламела и медните тръби позволява по-висока ефективност на топлообмена.

 

Функция за сигурност и компенсация при аварии на външен модул

Функцията за сигурност и компенсация при аварии на външните модули предпазва от пълен стоп на системата при получена грешка и работи по два начина.

  1. Когато един от модулите на външните тела блокира, останалите модули от външни тела, които са в една и съща фреонна верига могат да минат в режим на спешна работа, компенсиращ мощността на авариралия модул.
  2. Когато един от компресорите е в грешка, другия компресор в същия модул може да мине в спешен режим на работа и да покрие мощността на временно авариралия.

 

Функция за автоматично връщане към предварително зададения режим на работа.

В случай на авария работните данни могат да бъдат записани автоамтично. Когато захранването е възстановено, системата може да стартира автоматично (може и ръчно) в последният зададен режим на работа, без да бъде настройвана отново. Тази функция значително може да улесни клиента.

 

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722