Продукти

Представяне на принципа на работа

Конфигурация на система с рекуперация

    Тритръбната VRF система с рекуперация на Hisense може да осъществява едновременно отопление и охлаждане в рамките на един фреонов кръг, чрез перфектната комбинация от DC инверторна технология и технология за рекуперация на отпадната топлина.

   Hisense Hi-Flexi R Series работи по следния начин – отпадната топлина от вътрешните тела в системата, които работят в режим на охлаждане се използва и се пренася до тези вътрешни тела в системата, които работят в режим на отопление. По този начин се реализира сериозна икономия на електроенергия, иначе необходима за подгряване на хладилния агент от значително по-ниска температура. Този технология се казва рекуперация.   

   Основните компоненти на системата за рекуперация на Hi-Flexi R Series са рекуперативно външно тяло , вътрешно тяло, switch box и фреонови тръби.

   Switch Box-а се регулира от микро-компютър, чрез който се сменят режимите на работа на вътрешните тела в системата.

   Един switch box може да се свърже с едно или с няколко вътрешни тела. Вътрешните тела, подвързани към един switch box ще работят само в един и същи режим на работа. Когато вътрешните тела са свързани директно към фреоновите линии  с течната и газообразна фаза с ниско налягане, без монтиран switch box телата ще работят само в режим на охлаждане.

Режими на работа

Доминиращ охлаждащ режим

   Когато общото натоварване на вътрешните тела работещи в режим на отопление е по-малко, отколкото на тези, които работят в режим на  охлаждане – отпадната топлина от охлажданите помещения се прехвърля към помещенията, които работят в режим на отопление, част от топлообменника се използва като кондензатор, извличaщ излишната топлина.

Доминиращ отоплителен режим

   Когато общото натоварване на вътрешните тела работещи в режим на отопление е по-голямо, отколкото на тези, които работят в режим на  охлаждане – отпадната топлина от охлажданите помещения се прехвърля към помещенията, които работят в режим на отопление, част от топлообменника се използва като кондензатор, извличaщ излишната топлина.

Изравнен режим на работа

Охлаждане / Отопление смяна на режима

   Когато всички вътрешни тела работят в един и същи режим на работа (охлаждане или отопление), рекуперативната система може да работи като традиционна двутръбна климатична система.

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722