Продукти

Продуктова информация


  • Двутръбен VRF
  • Full DC инвертор
  • Мощности 22.4-246kW(8-88HP)
  • Max брой вътрешни тела: 64
  • Scroll компресор с камера високо налягане
  • Подсилена структура и удобство при инсталация
  • Двойно по-големи перки на вентилатора и топлообменник с намалени загуби на налягане
  • Максимален тръбен път: 190m*

 * моля обърнете се към инженерния ни отдел при тръбен път над 165m

Основни характеристики


HISENSE Hi-flexi G+ Series
Двутръбна VRF система с голям капацитет- в комбинация от външни тела- до 246kW (88HP).
Серия Hi-Flexi G+ е базирана на последно поколение full DC инверторна технология за VRF централна климатизация.
Моделите от Hi-Flexi G+ са създадени за да удовлетворят изцяло изискванията за комфортна климатизация на клиентите. В тази серия Hisense представя най-новите висококачествени технологии. Подсилена структура, двойно по-големи перки на вентилатора и топлообменник с дизайн, намаляващ загубите на налягане.

 

Надградени основни технологии

Нов Scroll компресор с камера с високо налягане Hitachi, повишава ефективността

Прилагането на новия висококачествен Scroll компресор с камера с високо налягане постига висока ефективност
на двигателя, оптимизира scroll-плочите, подаването на гориво и др. Повишава ефективността на работа на
компресора при общи работни условия, особено повишава междинната производителност.

G1

Двигателят е източникът на мощност на компресора. Компресорът от серия G+ е оборудван с нов DC
двигател (с централизирана намотка), който значително подобрява работата на компресора при честота от
20-80 Hz, която компресорът ползва най-често.

6-полюсен неодимов магнитен ротор с висока плътност на потока G2
Роторът на мотора на компресора от нов тип, използва 6-полюсен
неодимов магнит с висока плътност на потока, конструкцията
на ротора е оптимизарана и контролът на оборотите е по-
ефективен.
Нова подобрена концентрирана намотка на статора G3
Новият статор на мотора е оборудван с централизирана
намотка с повече намотки, настройва индуцираното напрежение
на по-висока стойност (за намаляване на тока) и подобрява
ефективността на двигателя при ниска скорост на въртене.
Подобрена super-cooling функция G4
Оптимизацията на топлообменника на кондензатора,
чрез увеличаване на броя на ламелите и намаляване
на височината им на база на традиционния вторичен
super-cooler намалява загубата на налягане, увеличава
коефициента на топлопроводимост и подобрява
работата на super-cooler функцията.
Технология за управление на прецизни електронни разширителни вентили
Многобройните високопрецизни електронни разширителни
вентили, оборудвани във външното тяло, могат бързо и точно да
регулират потока на хладилния агент в зависимост от командите,
да намалят консумацията на енергия по време на работа, да
подобрят енергийната ефективност и да намалят колебанията в
температурата в помещенията, като по този начин създават по-
голям комфорт.
G5
Оптимизация на 4-пътния вентил Оптимизация на възвратния клапан
влагането на новия тип четирипътен вентил
с висок капацитет се намалява значително
компресията в четирипътния вентил, осигурява
се интензитет на засмукване на компресора и се
подобрява производителността на цялата машина.
Изцяло новият възвратен клапан подобрява
ефективността на цялата система. В него
почти няма част, затрудняваща потока на
флуида, което ограничава значително загубата
на налягане.
G6

Широк работен диапазон

Най-високата работна температура
достига до 52°C в режим на
охлаждане, а най-ниската работна
температура достига -20°C в режим
на отопление.
 G7 
Забележка: Когато температура на охлаждане е над
43ОС, моля свържете се с наш професионален инженер.

Подобрени възможности за тръбни системи

G8

Повече ефективност Модулен дизайн

Серията Hisense G+ използва нова структура и модерна
технология, предоставяйки ново високоефективно
решение за комбинации.

G9

Серията HisenseG+ се
характеризира с компактна
структура и модулен дизайн,
като разделя цялата система
на модули, което улеснява,
кактомонатажа, така и
транспорта. Пр: система
88HP, като един модул е до
22HP, т.е. комбинация от 4
модула - голяма мощност, в
компактен дизайн.
G10

Нов външен вид и конструкция

Вграденият дизайн на въздуховода на G+ осигурява ефективна безопасност на вътрешното ядро.

Комбинацията от вграден горен капак и защитна телена мрежа осигурява дизайн с оптимална защита, ефективно
предпазващ важни части (напр. Вентилатора) от повреда, когато външното тяло бъде ударено от обект от голяма
височина.

G11

Интегрираната здрава странична плоча намалява вибрациите и шума

В сравнение с комбинацията от колона и телена мрежа, серията Hisense G+ е снабдена с много здрави вградени
странични плочи, изработени от висококачествени материали, което увеличава площта за обработка на въздуха и
намалява вибрациите и шумовете, създавани по време на работа на машината.

G12

644-милиметровият двоен вентилатор е
водещ в индустрията
Серията Hisense G+ (20-22HP) е оборудвана с 2 големи
644-милиметрови вентилатора, характеризиращи
се с ниск о ниво на шума и вис ок д ебит, к оето
значително подобрява ефективността на топлообмен в
топлообменника.
G13

6-странен топлообмен чрез топлообменник с малка загуба на налягане тип Σ

Топлообменникът тип Σ с малка загуба на налягане е проектиран с 6-странна структура за топлообмен и с
два вентилатора, което реализира по-равномерно разпределение на градиента на полето на обдухване на
топлообменника при същите условия на въздушен поток и подобрява ефективността на топлообмен. В същото
време по-голямата височина, по-голямата топлообменна площ и оптимизацията на малката загуба на налягане
на потока в байпаса на топлообменника, сами по себе си подобряват топлообменната ефективност на хладилния
агент и осигуряват силно представяне на топлообмена в цялата машина.

G14

Голям външен топлообменник G15
Големият външен топлообменник на Hisense
се характеризира с по-голяма площ и по-
добра топлообменна ефективност. В същото
време разполага с повече пространство за
хладилните тръби и разпределителната тръба
на топлообменника, като по този начин се
осигурява по-лесна поддръжка.

Разделянето на хладилно/топлообменното отделение от електрическия блок прави
поддръжката по-удобна
В новата структура, разделеният дизайн на предната метална плоча, отделното сглобяване на метални
пластини във всяка част и отделянето на електрическия и машинния блок подобряват удобството при ремонт
и поддръжка. Модулният дизайн на електрическата кутия и пространствената независимост на две вериги за
управление на компресори с променлива честота намаляват взаимното напрежение, значително подобряват
работата на ЕМС и повишават ефективността на топлинните емисии.

G16

Допълнителна информация


 

 

Изображения


 

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722