Продукти

Серии управления


За максимално удобство на бизнеса Hisense предлага и система за разпределяне на разходите за електроенергия. В зависимост от времето на работа, производствения капацитет на вътрешните и външните тела, и степента на отваряне на електронния терморегулиращ вентил, системата на Hisense може да изчисли точната консумация на електричество за всяко вътрешно тяло.

Жични контролери


HYXE J01H HYXE F01H HYXE M01H

HYXE J01H

 • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация/Ауто
 • Настройка Ваканция
 • Визуализация на грешки
 • Скорост на вентилатора/ функция Swing
 • Насочване на въздушния поток
 • Седмичен таймер
 • Дисплей с кодове за грешки
 • Настройка Температура/Таймер
 • Проверка (Check)
 • Заключване (Lock)
 • Подсещане за почистване на въздушния филтър
 • Адресиране на вътрешните тела
 • Контрол на макс. 16 тела

HYXE F01H

 • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация/Ауто
 • Скорост на вентилатора/ функция Swing
 • Настройка Температура/Таймер
 • Подсещане за почистване на въздушния филтър
 • Визуализация на грешки
 • Проверка (Check)
 • Контрол на макс. 16 тела

HYXE M01H

 • За вграждане
 • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация/Ауто
 • Подсветка
 • Скорост на вентилатора/ функция Swing
 • Настройка Температура/72-часов таймер
 • Контрол на макс. 6 тела
 • Подсещане за почистване на въздушния филтър
 • Проверка (Check)
 • Визуализация на грешки
 • Авто-изсушаване
 HYXE S01H
 

 

HYXE S01H

 • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация/Ауто
 • Настройка Температура/Таймер
 • Проверка (Check)
 • Touch бутони
 • Дисплей с икони на функциите
 • Подсещане за почистване на въздушния филтър
 • Тестов режим
 • Скорост на вентилатора/ функция Swing 
 • Тих режим
 • Авто-изсушаване
 • 3 или 6 скорости
   

Безжични контролери


 

HYE W01 HYE L01 Receiver Kit for Wireless Control Optional

HYE W01

 • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация/Ауто
 • Настройка Температура/24-часов таймер
 • 6 скорости/ функция Swing
 • Авто-изсушаване
 • Тих режим
 • Sleep режим

HYE L01

 • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация/Ауто
 • Тест с едно докосване на управлението
 • Sleep режим
 • Скорост на вентилатора/ функция Swing
 • Тих режим
 • Настройка температура
 • Таймер

Приемник за безжично управление-по избор

 

Централни контролери


HYJM S01H HYJ J01H Hi Mit

HYJM S01H

 • Настройка Таймер
 • Настройка Часовник на дисплея
 • Настройка Икономичен режим
 • История на алармите
 • Подсветка
 • Настройка Ваканция
 • Настройка на ограничение на температурата
 • Настройка на гореща телефонна линия
 • Индикатор за мощност
 • Настройка на яркостта на екрана
 • Настройка за автоматично гасене на подсветката
 • Седмичен график
 • Контрол на макс. 64 групи дистанционни управления и 160 вътрешни тела

HYJ J01H

 • Групов контрол(ON/OFF)
 • Автоматично адресиране на вътрешните тела
 • Напомняне за гасене на вътрешните тела
 • Напомняне за грешки
 • Контрол на до-16 групи жични контролери - макс. 128 тела

Hi Mit

 • Групов контрол(ON/OFF, настройка температура и режим на работа)
 • График на работа
 • Визуализация на грешки
 • 16 режима на работа
 • Контрол на макс. 32 тела
 • Размери: 215х137х38мм

Система за сградно управление BMS


 

HC A64BNP BACnet HCPC H2M1C Modbus  

HC A64BNP BACnet

 • Групов контрол(ON/OFF)и мониторинг на работата
 • Настройка на режима на работа
 • Настройка и мониторинг на температура
 • Контрол и мониторинг на въздушния поток
 • Мониторинг на алармите и кодовете на грешките
 • Функция забрана на управление
 • Мониторинг на вътрешната температура
 • Напомняне за почистване на филтъра

HCPC H2M1C Modbus

 • Групов контрол(ON/OFF)
 • Настройка на режима на работа
 • Контрол и мониторинг на въздушния поток
 • Температурна настройка
 • Мониторинг на температурата на входящия въздух
 • Индивидуален контрол на всички тела
 • Мониторинг на алармите и кодовете на грешките
 • Контрол на макс. 64 тела
 

Центарлизирана система за климатизация на VRF системи Hi-Dom


 

Hi Dom    

Hi-Dom

 • Mониторинг на работата
 • Контрол на достъпа
 • Определяне на температурен лимит
 • Автоматична работа според настройките
 • Визуализация на текущи записи
 • Мултифункционална аларма
 • Мониторинг на обслужването
 • Свързване на макс. 128 тела към 1 адаптер
 • Контрол на макс. 32 адаптера към 1 компютър
 • Контрол на макс. 4096 тела
   

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722