Продуктова информация


  • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация/Ауто
  • Настройка Температура/24-часов таймер
  • 6 скорости/ функция Swing
  • Авто-изсушаване
  • Тих режим
  • Sleep режим

 

Основни характеристики


Различни цветове на най-често използваните бутони.
Бяла подсветка, удобна при управление през нощта.
Многофункционално и интелигентно управление.

Охлаждане/Отопление/Изсушавне/
   Вентилатор/Auto

Настройка на температура • 24-часов таймер
• 3 или 6 скорости • Тих режим • Изсушаване
• Sleep настройка

Допълнителна информация


Изображения


HYE W01

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722