Продуктова информация


  • Групов контрол(ON/OFF)
  • Автоматично адресиране на вътрешните тела
  • Напомняне за гасене на вътрешните тела
  • Напомняне за грешки
  • Контрол на до-16 групи жични контролери - макс. 128 тела

 

Основни характеристики


Осъществява централизирано управление ON/OFF.
Тънък дизайн с дебелина 13 мм.
Управлява до 16 групи контролери.
Възможност за контрол на Max.128 вътрешни тела.   

• Групов контрол(ON/OFF) Автоматично логване в
   вътрешни тела
Напомняне за изключване на
   захранването на вътрешното тяло
Напомняне за грешка

Компактен дизайн Централен ON/OFF Контрол
u91 u92
 

Допълнителна информация


Изображения


HYJ J01H

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722