Продуктова информация


 • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация/Ауто
 • Настройка Ваканция
 • Визуализация на грешки
 • Скорост на вентилатора/ функция Swing
 • Насочване на въздушния поток
 • Седмичен таймер
 • Дисплей с кодове за грешки
 • Настройка Температура/Таймер
 • Проверка (Check)
 • Заключване (Lock)
 • Подсещане за почистване на въздушния филтър
 • Адресиране на вътрешните тела
 • Контрол на макс. 16 тела

 

Основни характеристики


4-инчов LCD екран с резолюция 320 × 185.
Функциите се показват на дисплея с икони, което улеснява работата с контролера. Различни настройки на дисплея: контрол на подсветката, настройка на контраста, настройка на времето за изгасване на подсветката, мелодията на клавишите, настройка на яркостта на екрана, настройка на часовника, поддръжка на множество езици (китайски, английски, испански, италиански, немски). Максимален брой вътрешни тела за свързване- 16бр. Може да се използва в режим на главно или спомагателно управление.
I Разнообразие от приложения
I Настройка седмичен таймер - пет различни графика могат да бъдат настроени за всеки ден от седмицата

• Охлаждане/Отопление/Изсушавне/
   Вентилатор/Auto
Настройка на температура Таймер
Визуализиране на грешки Проверка Подсещане за почистване на филтър
История на грешки Заключване на режим Адресиране вътр. тела
Скорост на вент./ Функция Swing Седмичен таймер Настройка ваканция

 

Различни решения за контрол Седмичен таймер
u1

За всеки ден от седмицата могат да бъдат зададени пет
различни настройки.

u2 2

 

I Настройката за адрес на вътрешното тяло може да бъде променена при инсталация.

u3

 

Допълнителна информация


 

Изображения


HYXE J01H

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722