Нова генерация усъвършенстван Vapour Injection Scroll компресор

Във външните тела от серията Hi-FLEXi S на Hisense е приложен ново поколение високоефективен scroll компресор
и патентована vapour injection технология * 1. Тя подобрява значително да ефективността на отоплението и постига
висока енергоефективност. Серията Hi-FLEXi S гарантира ефективно отопление, особено при ниска температура,
като отоплителната мощност е увеличена с до 25% в сравнение със стандартните модели.

Забележка*1. Патентен номер: система за топлообмен и методи за контрол и климатизация, 201610909006.X

text2262

Ексклузивна асиметрична Scroll технология

Асиметричната Scroll структура на компресора ефективно помага за намаляване загубите от изтичане на фреон в
процеса на всмукване и компресия, като подобрява работната ефективност и надеждността.

2

Техника против свръхвисоко налягане
В Scroll компресорът на Hisense е използвана
патентована техника с изпускателен клапан, която
ефективно предотвратява свръхналягане, когато
компресорът е в режим на частично натоварване и
драстично подобрява производителността при средно
налягане.
Подобрена е оптимизацията на повдигащата орбитална спираловидна сила
○Намалени са загубите от течове
○Подобрена е производителността при средно налягане
3
   
180° синусоидна DC инверторна технология

Инверторът използва двоен FOC 180°-ов алгоритъм за синусоидално задвижване на мотора на компресора
в двоен режим, като притежава различни защитни функции - срещу разлики в напрежението, температурни
аномалии, загуба на мощност и повреди в комуникацията.

4

Прецизен контрол на мощността

Инверторната технология, комбинирана със сложен алгоритъм за управление, осигурява адаптивна настройка на
мощността, базирана на вътрешното натоварване в реално време, което намалява температурните колебания и
осигурява комфорт.

5

Безстепенен контрол на скоростта на вентилатора

BLDC двигателят, вграден във външното тяло, може да регулира безстепенно скоростта на вентилатора, за
да се осигури ефективност и стабилност на системата.

6

 

Стъпаловидни ламели на топлообменника

7

Оптимизиран фреонов кръг

Ефективността на топлообмен е увеличена значително, в следствие на специално проектирана структура на
потока на хладилния агент.

8

Двустепенен Subcooling

В топлообменника на външното тяло е проектирана субкулер секция, за да осъществи първият етап
субкулинг. Освен това е приложена високоефективна двойна тръба за вторият етап субкулинг. Общата
температура на субкулинг е до 27оС, което подобрява капацитета на охлаждане и увеличава общата дължина
на тръбите.

9

Патентована 360° охладителна технология, по-надеждна охладителна система
С патентованата технология за охлаждане
360°, серията Hi-FLEXi S елиминара
затоплянето на главната платка,инверторния
модул и електрическата кутия на външното
тяло стабилно и ефективно. Технологията
помага за подобряване на надеждността на
тялото, когато работи при висока външна
температура. Това осигурява стабилност и
безопасност на външното тяло по време на
работа.
10
Технология за връщане на маслото

Акумулаторът използва технология за връщане на маслото с вграден фин филтър, който осигурява баланс на
маслото между компресорите в рамките на един модул.

11

Системата изпълнява операцията по връщане на
маслото въз основа на честотата на компресора
и съответното време на работа. Операцията
отнема 60 секунди, след което компресора се
връща към зададения режим на работа.
През зимата в режим отопление, тази операция
се осъществява без да се преминава към режим
охлаждане.
12
   
Технология за отделяне на маслото
Първият етап на отделяне на маслото се осъществява
чрез ефективна секция за отделяне на маслото
в компресора с високо налягане. Много по-малко
количество масло се извежда от компресора, за да
влезе в циркулацията на хладилния агент.
По време на втория етап на отделяне на
маслото, малкото количество масло, което се
извежда от компресора, се отделя с мощен
центробежен маслоотделител, с ефективност
над 99%.
   

13

Баланс на маслото

Чрез регулиране на количеството на извежданото и връщаното масло в компресора, акумулатора и
маслоотделителя, балансът на маслото се постига идеално без тръба за баланс на маслото. Това може да
предотврати колебанията в налягането и температурата на системата, да осигури стабилност и да улесни
монтажните дейности.

14

Ротационен принцип на работа

Регулирането на работното време на всяко външно тяло води до намаляване на натоварването на компресорите.
Поради това, ресурса на външните тела е подобрен.

15

Двойна Back-up функция при технически проблеми

В система с едно външно тяло, един от компресорите може да продължи да функционира, дори, когато
другият има технически проблем. В комбинация от външи тела един или повече модула когат да работят, дори,
когато един от тях не работи поради технически проблем. Двойната Back-up функция осигурява надеждност и
стабилност на Hisense VRF системата.

16

Антикорозионна технология
Антикорозионно третираните външни тела са
проектирани да предоставят защита от корозия от
киселинни дъждове и солева корозия.

17

   
Защита на вентилатора

Стандартен случай- без защита

18 При пуск на външното тяло
обратното завъртане на
перките на вентилатора с
повишен въртящ момент
може да причини
повреди
Въздушните течения могат да доведат до
завъртане на вентилатора
 

Функция за защита на вентилатора

19
Въздушните течения могат да доведат до
завъртане на вентилатора
Вентилаторът спира преди
включването на тялото
малък начален въртящ
момент защитава перките
на вентилатора
Контрол на температурата на хладилния агент

Контролът на температурата на хладилния агент, може да осигури най-добър комфорт за потребителите.
Стойността на температурата на изпаряване може да се регулира автоматично според вътрешното натоварване
в определен диапазон или ръчно в зависимост от средата на приложение.

20 Характеристики:
1. Температурата на изпаряване може да се регулира между 2°C и
16°C, което е най-широкия диапазон,предлаган на пазара.
2.Бързото охлаждане зависи от по-ниската температура на
изпаряване.
3.Предотвратяване на студени течения поради по-високите
температури на изпарение.
4. Спестяване на енергия чрез увеличаване на сезонната
ефективност.
   
Прецизен температурен контрол
Множество термични сонди във вътрешното тяло
за осигуряване на точна обратна връзка в реално
време.
2000-стъпков електронен разширителен клапан
за осигуряване на прецизна настройка на дебита,
на базата на действителното натоварване на
вътрешното тяло.
21
Точна преценка на температурата в помещенията:
(1) Датчик за температурата на всмуквания въздух
(2) Датчик за температура на дистанционното управление
(3) Въз основа на средната стойност
Подходящ за помещения с неправилна форма
22
   
Бързо затопляне

Комбинирайки плавния старт на DC инверторния компресор и бързия старт на компресора с фиксирана
скорост, системата може да постигне 100% отоплителна мощност незабавно, за да отговори на нуждите на
потребителите.

23

Интелигентен режим на размразяване

Външното тяло има 3 сензора, за по-точно разпознаване на възможността за размразяване. Също така,
дъното му е с специална структура против заскрежаване. Двете технологии намаляват заскрежаването до 1/3 в
сравнение с обикновен режим на размразяване.

24

Контрол на шума на външното тяло

Режим Night Mute

Функция Night mute, оборудвана за намаляване на шума с до 15 dB.

25

Режим с нисък шум

Потребителят може да избере нивото на
шума според действителните изисквания. В
допълнение, периодът на работа на режима
с нисък шум може да се реши чрез външен
вход (Signal input).

g1814
   
VIP режим

Външните тела на Hisense имат функция за настройка на VIP режим. При този режим, системата ще задоволи
нуждата от охлаждане първо на VIP помещението.

27

Забележка: Тази функция е опционална. Тя може да бъде настроена според действителното изискване (системата позволява да бъдат зададени максимум 5 вътрешни тела като VIP). При тежки работни условия, мощността на другите вътрешни тела може да бъде повлияна, когато клиентите използват тази функция.

Режим Demand mode

Интелигентният адаптивен режим Demand mode може автоматично да регулира консумацията на енергия в
зависимост от електрическите тарифи. Той постига баланс между комфорт и ниски енергийни разходи, съобразно
денонощните разлики в цените на електрическата енергия.

28

По-разумно разпределение на въздуха

Удобен за потребителя режим на подаване на въздух и независимо управление на жалузи

а. Устройството има режим 'Breeze', който осигурява минимален въздушен поток през отворите на четирите ъгъла.
б. 4-те въздушни отвора и 4-те степени на скоростта на въздушния поток могат да се управляват самостоятелно, за
да отговорят на различни изисквания.

29

 

Автоматично регулиране на настройката на температурата

С датчик за движение, вътрешното тяло автоматично регулира зададената температура в зависимост от
присъствието в помещението. Вътрешното тяло ще се изключи автоматично, когато няма хора в помещението.
Сензорът също така има функция, която да насочва въздушния поток към хората или да ги избягва.

k5

Активен застъпник на здравословната среда на живот

Канален адаптер

За да се задоволи функцията за всмукване на свеж въздух, адаптерът за
въздуховоди се предлага като допълнителна част към оборудването на мини
4-пътна касета и 4-пътна касета.

30

Сензор за влажност

Сензорът за влажност има функция за автоматично нискотемпературно изсушаване,
която ще създаде комфортна вътрешна среда за потребителите.

31
Опазване на околната среда
Hisense VRF използва не-токсичният и безвреден към
околната среда фреон R410A, който е одобрен и се
използва в целия свят.
Активно съответствие с европейската RoHS директива,
стриктно контролираща употребата на опасни
субстанции.
Приток на свеж въздух
Системата Hisense VRF може да осигури приток на
свеж въздух в помещенията чрез оборудване за свеж
въздух, като например вътрешни тела за свеж въздух и
вентилатор за рекуперация на топлина, който постоянно
осигурява чист въздух и създава здравословна среда за
потребителите..
32
Обща дължина на тръбен път

33

Широк работен обхват
С широк работен температурен диапазон,
външното тяло може да работи от -25°C WB до
16.5°C WB. Отоплителният ефект през зимата е
силен, което перфектно отговаря на нуждите на
клиентите в различните среди. Тялото може да
работи при -25°C външна температура в режим на
отопление и 52°C в режим на охлаждане.
34
   
Адаптивна технология за статично налягане на вентилатора дава по-гъвкави възможности за монтаж

С адаптивна технология за статично налягане, вентилаторът на външното тяло може да се регулира в свободно
статично налягане въз основа на системните изисквания, за да се отговори на различните нужди в различни
среди. Максималното външно статично налягане на външното тяло може да бъде до 85Pa *, което осигурява
по-добри условия за монтаж. По-високото статично налягане и по-голямото
разстояние на подаване на въздух от външното тяло осигуряват плавен въздушен поток и решават проблемите с
конденза на външното тяло.

* Забележка: за подробности се консултирайте с техническия персонал.

35
Правилната подредба на външните тела решава лесно
проблема с разсейването на
топлината
Правят фасадата по-естетична Схема на разпределение
на въздуха
Намалена площ

Външните тела с голяма мощност използват минимално пространство

36

Компактен и лек дизайн

37

7-сегментен LED дисплей на външното тяло

7-сегментният LED на външното тяло улеснява наблюдението и проверката на детайлите за работното
състояние, като температура на хладилния агент, налягане,честота на компресора, код за аларма и др.,
което прави управлението и поддръжката по-удобни.

38

Пробен пуск и автоматично дозиране на фреона с едно докосване

Първоначалният пуск с едно докосване може да се управлява както от външното тяло, така и от вътрешното,
което улеснява въвеждането в експлоатация.

39

Интелигентен Service Checker

Service checker е проектиран да проверява бързо и точно състоянието на устройството. С наблюдение в реално
време могат да се управляват системните параметри, отстраняването на проблеми и превантивната поддръжка.

40

Лесно откриване на грешки

Отвор за достъп е проектиран на електрическата кутия, което прави по-удобна и безопасна проверката на PSW
бутона и SEGD, без да се налага да се сваля панела на електрическия модул.

41

Автоматично адресиране

Системата Hisense VRF може автоматично да зададе адресите на вътрешните тела. Това е удобно в случай
на голяма система с много вътрешни тела.

42

Автоматичен рестарт

След аварийно прекъсване на захранването, тялото ще премине два режима. Режим 1: Системата ще се стартира
отново, независимо от състоянието й преди спиране на тока. Режим 2: Системата автоматично ще се върне към
последната си настройка.

43

Аварийно изключване на захранването за поддръжка

Когато едно вътрешно тяло се нуждае от поддръжка, то може да бъде изключено отделно, като това не оказва
влияние върху цялата система.

44

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722