4
4. Интелигентен контрол, безопасност и надеждност

Като цяло вътрешните тела в конвенционалната центарализирана термопомпена система вода/вода се управляват от три степенен контролер . В резултат температурата не може да се контролира прецизно и въздушния поток не може да се регулира автоматично, което означава по-ниско ниво на интелигентност и ефективност, и ако системата трябва да се свърже с ВМS, монтажните работи ще бъдат трудни и скъпи. За разлика от конвенционалната водоохлаждаща система Hisense Multi W серията е оборудвана с усъвършенствана система за контрол.

Контрол на водния поток и защита против замръзване отвън

Поддържа се комуникация в реално време между основния PCB и системата за контрол на водния поток, което позволява на системата регулиране на водата в диапазон от 50-150% в зависимост от натоварването на чилърното тяло. Това допринася за безопасна и стабилна работа. Освен това системата може да предпазва циркулиращата вода от замръзване и осъществява замервания в реално време, наблюдение и контрол на много работни параметри.
Особенно в мразовито време, системата може да избегне
замръзване във водния кръг, чрез следене на работната
температура на водата независимо от това дали инсталацията работи или не - тогава сигурността на системата е гарнатирана
4-1
*Когато инсталирате чилърното тяло, се уверете, че температурата на околната среда е между 2 и 40С и относителната влажност е не повече от 80%.
Интелигентна и автоматизирана работа
 Серията на Hisense Multi W е високо интелигентна и няма нужда от машинно помещение, следователно може да работи без постоянен надзор и осигурява много по-голяма гъвкавост и удобство при контрола. Когато един модул от системата се повреди , другите тела минават в режим на аварийна работа, поемайки натоварването на авариралия чилърен модул.
Конвенционалната централизирана водна система се нуждае от специално управление от хора. Повредата на чилъра ще доведе до спиране на цялата система, което води до високи разходи за поддръжка.
  4-2
Удобство при управлението и разпределянето на електрическите разходи
Дистанционо управление    
4-3
 • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/
 • Вентилация/Ауто
 • Висока/средна/ниска скорост на
 • вентилатора
 • Насочване на въздушния поток
 • Настройка Температура/Таймер
 • Почистване на филтър
 • Проверка (Check)
 • Дисплей за аларми
4-4
  Седмичен програматор  Централизиран системен контролер 
4-5
 • Настройка време
 • Настройка “Ваканция”
 • Настройка до 3 времеви режима за ден
 • Два режима на график
4-6
 • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация/Ауто
 • Висока/средна/ниска скорост на вентилатора
 • Насочване на въздушния поток
 • Настройка на температурата
 • Мониторинг на работата
 • Отдалечен контрол на вътрешните тела
 • Дисплей за аларми
 • Контрол на до 160 вътрешни тела
 • Избор на вътрешно тяло
 Безжично управление     
4-7
 • Охлаждане/Отопление/Изсушаване/Вентилация/Ауто
 • Висока/средна/ниска скорост на вентилатора
 • Насочване на въздушния поток
 • Настройка на температурата
 • Таймер
 • Почистване на филтъра
H-Net система за управление  
Системата за управление H-Net свързва вътрешните тела и компютър чрез мрежов адаптер и BUS връзка, която може да следи и контролира максимално 1024 външни и 2560
вътрешни тела по удобен за потребителя начин.
 • Мониторинг на работата
 • Контрол за достъп
 • Настройка на температурни лимити
 • Функция автоматична работа
 • Операция запис на дисплея
 • Аларма за неизправности
 • Ограничаване работата на контролер
 • Сервизен мониторинг
4-8
  Разпределение на разходите за електроенергията в климатичната система
Техниката на Hisense за разпределение на разходите за електроенергията се състои от система измервателни уреди и система за управление на климатичната инсталация. В зависимост от времето на работа и производствения капацитет на вътрешните и външните тела, степента на отваряне на електронния терморегулиращ вентил, системата на Hisense може да изчисли точната консумация на електричество на всяко вътрешно тяло.
 • Точно, своевременно изчисление на консумацията
 • Потребителската сметка за електроенергия отчетена по часове
 • Разпределение на разходите за електроенергия спрямо времевите тарифи и период на работа

Всички вътрешни и външни тела свързани с един
адаптер оформят една BUS система за комуникация Макс. 64 външни тела и 160 вътрешни тела могат да бъдат свързани в една BUS система Макс. 16 адаптера могат да бъдат вързани към един компютър Макс. 2560 вътрешни и 1024 външни тела могат да
бъдат контролирани.

 4-9
  Система за сграден контрол (BMS)  
Съвместимост с множество комуникационни протоколи на Lonworks, BAcnet, RS-485 и т.н. Възможност за свързване с BMS или Smart Home System.
 • Мониторинг на работата на системата в реално време
 • Управление от центъра за мониторинг
4-10
 

1. Активен застъпник на  живота с ниски въглеродни емисии

    RoHS Реакция

    Активно съответсвие с европейската RoHS директива, стриктно контролираща употребата на опасни субстанции.

    RoHS е директива, чиято абревиатура в превод означава “Забрана на опасни субстанции”. Тази директива посочва 6 субстанции (Олово (Pb), Живак (HG), Кадмий (Cd),  Шествалентен хром (Cr), PBDE или PBB), забранени за използване в електрическо и електронно оборудване. Hisense активно спазва изискванията на RoHS директивата и внедрява различни програми и мерки, които целят опазването на човешкото здраве и осигуряват рециклирането на отпадъци от електронно и електрическо оборудване да отговаря на еко-стандартите.

   R410A фреон пази озоновия слой

   Hi-Flexi използва не-токсичният и безвреден към околната среда фреон R410A, който е одобрен и се използва в целия свят.

 2. Високо-ефективен Scroll Компресор с високо налягане

   Нов Scroll компресор

   Hi-flexi използва високо-ефективен scroll компресор и камера с високо налягане. Компресора е с вътрешна секция за отделяне на маслото, която съхранява по-голямата част от маслото в него с използването на вътрешен маслен сепаратор и уникално проектиран отделен тръбопровод за връщане на маслото. Системата на Hisense за омасляване осигурява висока ефективност, ресурс, безопасност и повишава ефективността на работа на компресора. 

 3. DC инверторен компресор

   Чрез използването на DC мотор, работата се подобрява между 20-40Hz, където работното време на инверторния компресор е най-продължително. Междувременно ротора на мотора на компресора е разделен на две части, за да подтисне електромагнетичните намеси, които създават шум.

 4. DC Инверторна технология

   Прецизен контрол на стайната температура

   Оперативната скорост на DC мотора в компресора може да бъде регулирана постоянно и свободно, в завиимост от нуждите на системата. Тази техника, интегрирана с автоматично-адаптивен контол самостоятелно регулира работният капацитет, според реалното натоварване на климатизацията, за да постигне по-плавна крива в температурната промяна, задоволявайки изискванията за комфорт.

   180o синусоида DC инвертор технология

   Напреднала, безсензорна, трифазна, с векторен контрол техника на синхронния двигател осигурява постоянен ток на DIP-IPM DC инвертор с гладка синуоидална крива и съответно с това позволява на двигателя да работи по-добре и ефективността се увеличава значително.

   По този начин хармоничния ток и електромагнитните смущения се подтискат.

5. Технология за контрол на маслото, подобряваща надеждноста

   Висoко-ефективна технология за отделяне на маслото

   Системата може да работи безопасно и надеждно, чрез използването на вътрешната секция за разделяне на маслото и външният маслен разделител. Много по-малко масло влиза в циркуалцията на фреона, следователно достатъчно масло може да бъде гарантирано за овлажняването на комрпесора.

zdrave
3.Здравословно и комфортно преживяване

Бързо охлаждане и отопление

Серията на Hisense Multi W може да постигне бързо стартиране на охлаждането/отоплението, което спомага желаната температура да бъде достигната за кратко време. При конвенционалната термопомпена система - температурата се променя и постига
по-бавно поради по-големия мащаб на системата.

zdrave1

Достига настройка на температурата бързо в режим на отопление

Прецизен контрол на температурата

Серята на Hisesne Multi W регулира отоплителната/охладителната
мощност според нуждите на вътрешните тела осъществявайки
бърз и прецизен контрол на температурата. Дори и при
намаляващо натоварване и постоянен въздушен поток ,
равномерно се разпределя температурата в помещенията и
колебанията са в рамките на 0,5⁰С , което създава комфортна
обстановка за хората.

zdrave2

zdravepics

Традиционен контрол на температурата

Hisense Multi W изключителен температурен контрол

Обезвлажняване и антибактериална технология –
по-здравословна среда

Вътрешните тела на Hisense Multi W са с голям капацитет за
обезвлажняване, запазвайки влажността вътре в помещенията в
рамките на комфортните и здравословни нива за хората.Също така
притежават надежден антибактериален филтър като опция, който
може да ограничи образуването на бактерии и плесени. Дори и
хората да работят в климатизирана стая дълго време, те няма да се
чувстват некомфортно за разлика от конвенционалния конвектор на
центарализираната водна система, който няма добри възможности
за обезвлажняване, водещ до влажност от 60-70% и лошо качество
на въздуха

 zdrave3

Двуслоен
антибактериален филтър

Стабилна работа
При работа с воден или земен източник с относително
постоянна темтература, работната ефективност на Hisense
Multi W , няма да бъде повлияна от външните атмосферни
условия. Дори в горещо лято , охладителния капацитет не
намалява. По същият начин в отоплителен режим на практика
температурата на топлинния източник е по-висока и
относително еднаква целогодишно. Не настъпват режими на
замразяване и размразяване на Hisense Multi W модула, което
допринася за стабилна работа на системата.
 zdrave4
Ниски нива на шум, по-малко негативно влияние върху околната среда
Производствената технология на вътрешните тела на конвенционалната централизирана система с воден източник е проста. Двигателя, вентилатора и топообменната тръба са разположени върху конструкция, което причинява обикновено износване, повреда, вибрации и шум. Hisense Multi W серията използва високо ефективно регулиране на скоростта на двигателя с по-нисък шум при работа.Минималното ниво на шум на вътрешните тела е само 22 dB(A).Чилърното тяло ефективно обменя топлина между водата и хладилния агент чрез пластинчат топлобменник, шумовото ниво може да достигне до 51dB(A)(за 6НР).Допълнително в нощен режим на работа шумът може да бъде намален с още 5dB(A)
zdrave5
Превантивни мерки при опасност от скрити течове
 Конвенционалната централизирана термопомпена система доставя охладителна и отоплителна мощност чрез пренос на топла и студена вода до вътрешното пространство. Така съществува опасност от скрити течове в тръбната разводка , с което е възможно да се повреди интериорния дизайн и офис оборудването. Но при серията на Hisense Multi W няма нужда да се притеснявате от такава опасност, защото хладилния агент се изпарява директно във вътрешната част на системата(вътрешните тела).  zdrave6
   

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722