Сграда с циркулационна водна система  Усвояване на подземни води
    Обикновено те са познати като циркулиращи водни системи,в които циркулиращата вода се подгрява от електрически или газов котел през зимата , през лятото с охладителни кули се отвеждат топлопритоците от сградата, за поддържан на температурата в системата.  Максимална ефективност на работата се реализира към края на сезона , благодарение на топлообмена. 

     Отворената водна система, поема товара , използвайки подземни води. Подържа относително постоянна температура на циркулиращата вода (основно в границите от 12-15oС) и се прилага на места където геологията и почвата позволяват възстановяване на водата. По тази причина се постигат ниски експлоатационни разходи и се опазва околната среда.

 Усвояване на повърхностни водни източници  Градска канализация, рециклирана вода, отпадни води
     Места където топлобмена се осъществява в затворена циркулационна система, в изкуствено или естествено езеро  или друга водна повърхност в близост до сградата. Отоплението или охлаждането в сградата се извършва чрез топлообмен между циркулиращата в затворения кръг вода и повърхностната вода. Дълбочината и площта на водата са много важни и трябва да бъдат достатъчни, за да посрещнат необходимите изискванията на отоплителния и охладителен товар на сградата.     Системата за отопление с циркулираща отпадна вода, рециклира разнообразие от ниско-температурна отпадна топлина, което е и един от ефективните начини за справяне с проблема на високата консумация на енергия за топла вода в сградите. Значителното намаляне на температурните разлики между студения и топлия източник не само допринася за пестене на енергия, но и на водата като източник.
 Усвояване на почвени източници  Усвояване на морски  ресурси
    Полагат се пластмасови композитни тръби за топлообмен под земята (вертикални и хоризонтални тръби). Вертикалният тип се прилага за места с малка площ, докато хоризонталния тип може да се използва при широко пространство. Топлообмена между положените в земята тръби и почвата помага за осъществяването на климатицазията. По-висока първоначална инвестиция и по-ниски експлоатациони разходи.    Чрез топлообмена между морската вода като ниско температурен източник на енергия и циркулиращата вода в термопомпена система може да се осъществаява отопление и охлаждане на сградата. Най-голямото предимство на тази система е ефективното използване на ресурсите, което допринася за нулева консумация на морска вода, за нулево замърсяване на морската вода и за висока термо-ефетквиност.

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722