zdrave
3.Здравословно и комфортно преживяване

Бързо охлаждане и отопление

Серията на Hisense Multi W може да постигне бързо стартиране на охлаждането/отоплението, което спомага желаната температура да бъде достигната за кратко време. При конвенционалната термопомпена система - температурата се променя и постига
по-бавно поради по-големия мащаб на системата.

zdrave1

Достига настройка на температурата бързо в режим на отопление

Прецизен контрол на температурата

Серята на Hisesne Multi W регулира отоплителната/охладителната
мощност според нуждите на вътрешните тела осъществявайки
бърз и прецизен контрол на температурата. Дори и при
намаляващо натоварване и постоянен въздушен поток ,
равномерно се разпределя температурата в помещенията и
колебанията са в рамките на 0,5⁰С , което създава комфортна
обстановка за хората.

zdrave2

zdravepics

Традиционен контрол на температурата

Hisense Multi W изключителен температурен контрол

Обезвлажняване и антибактериална технология –
по-здравословна среда

Вътрешните тела на Hisense Multi W са с голям капацитет за
обезвлажняване, запазвайки влажността вътре в помещенията в
рамките на комфортните и здравословни нива за хората.Също така
притежават надежден антибактериален филтър като опция, който
може да ограничи образуването на бактерии и плесени. Дори и
хората да работят в климатизирана стая дълго време, те няма да се
чувстват некомфортно за разлика от конвенционалния конвектор на
центарализираната водна система, който няма добри възможности
за обезвлажняване, водещ до влажност от 60-70% и лошо качество
на въздуха

 zdrave3

Двуслоен
антибактериален филтър

Стабилна работа
При работа с воден или земен източник с относително
постоянна темтература, работната ефективност на Hisense
Multi W , няма да бъде повлияна от външните атмосферни
условия. Дори в горещо лято , охладителния капацитет не
намалява. По същият начин в отоплителен режим на практика
температурата на топлинния източник е по-висока и
относително еднаква целогодишно. Не настъпват режими на
замразяване и размразяване на Hisense Multi W модула, което
допринася за стабилна работа на системата.
 zdrave4
Ниски нива на шум, по-малко негативно влияние върху околната среда
Производствената технология на вътрешните тела на конвенционалната централизирана система с воден източник е проста. Двигателя, вентилатора и топообменната тръба са разположени върху конструкция, което причинява обикновено износване, повреда, вибрации и шум. Hisense Multi W серията използва високо ефективно регулиране на скоростта на двигателя с по-нисък шум при работа.Минималното ниво на шум на вътрешните тела е само 22 dB(A).Чилърното тяло ефективно обменя топлина между водата и хладилния агент чрез пластинчат топлобменник, шумовото ниво може да достигне до 51dB(A)(за 6НР).Допълнително в нощен режим на работа шумът може да бъде намален с още 5dB(A)
zdrave5
Превантивни мерки при опасност от скрити течове
 Конвенционалната централизирана термопомпена система доставя охладителна и отоплителна мощност чрез пренос на топла и студена вода до вътрешното пространство. Така съществува опасност от скрити течове в тръбната разводка , с което е възможно да се повреди интериорния дизайн и офис оборудването. Но при серията на Hisense Multi W няма нужда да се притеснявате от такава опасност, защото хладилния агент се изпарява директно във вътрешната част на системата(вътрешните тела).  zdrave6
   

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722