1. Активен застъпник на  живота с ниски въглеродни емисии

    RoHS Реакция

    Активно съответсвие с европейската RoHS директива, стриктно контролираща употребата на опасни субстанции.

    RoHS е директива, чиято абревиатура в превод означава “Забрана на опасни субстанции”. Тази директива посочва 6 субстанции (Олово (Pb), Живак (HG), Кадмий (Cd),  Шествалентен хром (Cr), PBDE или PBB), забранени за използване в електрическо и електронно оборудване. Hisense активно спазва изискванията на RoHS директивата и внедрява различни програми и мерки, които целят опазването на човешкото здраве и осигуряват рециклирането на отпадъци от електронно и електрическо оборудване да отговаря на еко-стандартите.

   R410A фреон пази озоновия слой

   Hi-Flexi използва не-токсичният и безвреден към околната среда фреон R410A, който е одобрен и се използва в целия свят.

 2. Високо-ефективен Scroll Компресор с високо налягане

   Нов Scroll компресор

   Hi-flexi използва високо-ефективен scroll компресор и камера с високо налягане. Компресора е с вътрешна секция за отделяне на маслото, която съхранява по-голямата част от маслото в него с използването на вътрешен маслен сепаратор и уникално проектиран отделен тръбопровод за връщане на маслото. Системата на Hisense за омасляване осигурява висока ефективност, ресурс, безопасност и повишава ефективността на работа на компресора. 

 3. DC инверторен компресор

   Чрез използването на DC мотор, работата се подобрява между 20-40Hz, където работното време на инверторния компресор е най-продължително. Междувременно ротора на мотора на компресора е разделен на две части, за да подтисне електромагнетичните намеси, които създават шум.

 4. DC Инверторна технология

   Прецизен контрол на стайната температура

   Оперативната скорост на DC мотора в компресора може да бъде регулирана постоянно и свободно, в завиимост от нуждите на системата. Тази техника, интегрирана с автоматично-адаптивен контол самостоятелно регулира работният капацитет, според реалното натоварване на климатизацията, за да постигне по-плавна крива в температурната промяна, задоволявайки изискванията за комфорт.

   180o синусоида DC инвертор технология

   Напреднала, безсензорна, трифазна, с векторен контрол техника на синхронния двигател осигурява постоянен ток на DIP-IPM DC инвертор с гладка синуоидална крива и съответно с това позволява на двигателя да работи по-добре и ефективността се увеличава значително.

   По този начин хармоничния ток и електромагнитните смущения се подтискат.

5. Технология за контрол на маслото, подобряваща надеждноста

   Висoко-ефективна технология за отделяне на маслото

   Системата може да работи безопасно и надеждно, чрез използването на вътрешната секция за разделяне на маслото и външният маслен разделител. Много по-малко масло влиза в циркуалцията на фреона, следователно достатъчно масло може да бъде гарантирано за овлажняването на комрпесора.

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722