Комплект водосъдържател

Слънчев колектор Kaplan 2.4 за  хоризонтален монтаж

Височина

  Диаметър

Обем в литри, L

Тегло

Височина

Ширина

Дълб.

Обща

повърх.

Тегло

мм   мм серп. БГВ кг мм мм мм м3 кг
1540   560 11 200 54 1215 2151 70 2.16 48
 
 
Изисквания

Максималното разстояние между слънчевия колектор и бойлера е 11m.При всички случаи трябва да се остави минимален наклон от 3˚ между колектора и бойлера, без сифони. Колекторът винаги трябва да се инсталира на по-високо ниво от бойлера и в хоризонтално положение.

Допълнителен източник: Соларните системи са идеално решение за енергоспестяващо производство на гореща вода, но се нуждаят отдопълнителен източник на енергия (котел/ нагревател) през дните с по-малко слънчева радиация.

 

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722