Воден модул  RWMG Серия vodenmodul

Водния модул на Hisense, познат също като топлообменник хладилен агент – вода е основно съоръжение, което осъществява топлообмен между хладилния агент и циркулиращата вода в мултифункционалната VRF климатична система. Модулът разполага с:

  • пластинчат топлообменник
  • резервоар с постоянно налягане
  • водна помпа
  • филтър и други важни части

Пластинчатия топлообменник е мястото където се реализира ефективен топлообмен, резервоара с постоянно налягане играе роля в смекчаване на колебанията в налягането в системата, елиминира напора на водата, стабилизира и разтоварва налягането; водната помпа предоставя постоянна задвижваща сила за
циркулиране на водата през водния модул улесняващ топлообмена.

   

Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722