Продуктова информация


  • Мощности в диапазона 9-56kW(2-20HP)
  • Позволява интеграция на външни топлообменници или климатични камери към Hisense VRF за по-гъвкави решения за климатизация

Основни характеристики


Hisense AHU-KIT дава възможност за интегриране на въздухообработващи камери (AHU) в Hisense VRF системите за климатизация, като по този начин може да се осигури по-гъвкаво решение за присъединяване и да се спестят повече разходи при обновяване на климатичните инсталации на вече съществуващи сградни инсталации.

Основни функции.

• ON/OFF l  • Настройка на темп.  •  Искана мощност   • Режим на работа

ahu1

Комбинация с въздухообработваща камера (AHU) и стандартно вътрешно тяло за HZX-2.0 .0 6.0AEC (мощност в диапазона 2-6HP).
Самостоятелна въздухообработваща камера(AHU) за HZX-10.0AEC (мощност в диапазона 8-10HP) и HZX-20.0AEC (мощност в диапазона 12-20HP).

AHU-KIT връзка за една въздухообработваща камера AHU (мощност в диапазона 22-54HP).


Избор и ограничения на топлообменника на AHU

Топлообменникът на въздухообработващата камера AHU (осигурена предварително) трябва да бъде избран в съответствие с описаните в таблицата технически данни и ограничения.

Експлоатационния срок на външното тяло, работният обхват или надеждността на работа могат да бъдат повлияни, ако тези ограничения бъдат пренебрегнати.

20171226002245 9918

 * Данните за охлаждаща и отоплителна мощност на телата са изчислени въз основа на следните вътрешни и външни температурни условия:

20171226002411 2772

DB: сух термометър;WB: мокър термометър
Дължина на тръбния път :7.5m;Денивелация: 0m

Допълнителна информация


 

 

Изображения


Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722