Продуктова информация


  • Дебит в диапазона 150-5000m³/h
  • Много ниски нива на шума- мин. 28dB (A)
  • Оползотворяване на топлината с ефективност до 75%

 

Основни характеристики


Рекуперативния блок Hisense може да се осигури по-комфортна, здравословна и енергоспестяваща среда за живот- чрез имплементирания високоефективен рекуператор за възстановяване на енергията.

Каналният рекуперативен блок Hisense е изграден от високо-ефективен конвективен материал за ефективно оползотворяване на топлинната от изхвърляния отработен въздух при вентилация,с което намалява натоварването при внасяне на свеж въздух. Осигурява енергоспестяване с по-ниски експлоатационни разходи на климатичната инсталация, непрекъснато подаване на пресен въздух в помещенията, и осигурява здравословна и комфортна среда в помещенията.

Устройство и принципи на работа

air1

Система за обработка на въздушния поток

air2

Анализ на енергоспестяващия процес
 

Анализ на енергоспестяването в летен режим в сравнение с обикновен вентилатор

20171226004001 3656 20171226004028 1977

 

При работа през лятото, когато охладеният въздух с температура 27 ℃ се изхвърля от помещението през топлообменника, където охлажда външен горещ въздух с 35℃ до 29. 4 ℃ чист въздух и се подава в помещението, както е показано на схемата по-горе. По този начин въздуха се доохлажда само с 2,4 ℃, за да се постигне зададената комфортна стайна температура на свежия въздух. В този процес, изхвърляния от помещението въздух предварително охлажда чистия въздух с рекуператора HRV, ефективността на възстановяване на температурата при охлаждане е 70% max, а ефективността на енталпиен топлообмен е 57% max.

Анализ на енергоспестяването в зимен режим в сравнение с обикновен вентилатор

20171226004305 4304 20171226004323 5264

При работа през зимата когато топлинната енергия от въздух с температура 27 ℃ ,изхвърлян от помещението, преминава през топлообменника, външният студен въздух с 5 ℃ се загрява предварително до 17 ℃ и се подава свеж въздух на в помещението, както е показано на схемата по-горе. Когато външния въздух с температура 5 ℃ и вътрешен въздух 21 ℃ преминава през рекуператора HRV, свежият въздух, който се подава към помещението се загрява до около 17 ℃ и климатикът трябва да затопли въздуха само с 5 ℃, за да поддържа комфортна стайна температура с пресен въздух. Ефективността на възстановяване на температурата при загряване е 75% max, а ефективността на енталпиен топлообмен е 63% max.

Много ниско ниво на шум
Чрез безшумния вентилаторен двигател, усъвършенстваната вътрешна изолация и оптимизацията на въздушния канал, телата имат много ниски нива на шума.

Минималният шум при работа е само 28dB (A), което няма да повлияе на съня и почивката на потребителя.


20171226004800 2397
 

Допълнителна информация 

 

Изображения


Моя акаунт

Информация

Контакт

София
ж.гр.Южен парк 1408
блок 45, офис 1
Тел: +359 899 932 777/ 722

Варна,
ЗПЗ База "НОВА" 9009
Тел: +359 899 932 777/ 722